professional CPAP solution provider

 

Każda osoba cierpiąca na obturacyjny bezdech senny, której lekarz przepisał aparat CPAP ma prawo otrzymać dofinansowanie z Oddziału NFZ i organizacji pomocy społecznej. Dofinansowanie na aparat CPAP przysługuje raz na 5 lat.

 


Poniżej przedstawimy w punktach, co należy zrobić, żeby takie dofinansowanie otrzymać.1. Podczas najbliższej wizyty w poradni laryngologicznej lub pulmonologicznej należy zwrócić się z prośbą do lekarza o wystawienie zlecenia na aparat CPAP. Lekarz na podstawie badania powinien ustalić i podać optymalne parametry potrzebne do prawidłowego ustawienia aparatu.


2. Zlecenie należy zatwierdzić w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (zatwierdzone zlecenie jest gwarancją zapłaty przez NFZ. Wniosek na refundację aparatu CPAP jest ważny przez jeden miesiąc od daty jego wystawienia). Od 01.01.2014 r. refundacja na aparat CPAP wynosi 90% limitu ceny ustalonej przez NFZ. Aktualnie refundacja ze strony NFZ wynosi 1890 PLN brutto i nie zależy do rodzaju stosowanego aparatu.

Klikając na przycisk nastąpi przekierowanie na stronę z adresami placówek NFZ ->   Lista Oddziałów NFZ 

3. W przypadku udokumentowanych niskich dochodów należy udać się do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zależnie od miejsca zamieszkania) i wystąpić o dofinansowanie zakupu aparatu CPAP wykorzystując środki wyżej wymienionych organizacji. Na ten cel można otrzymać dodatkowe dofinansowanie, niezależnie od przyznanego dofinansowania z NFZ. Może pokrywać ono całkowicie koszt zakupu sprzętu do leczenia bezdechu sennego.

4. Należy ustalić z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zasady rozliczenia dopłaty do limitu NFZ. Jeżeli Państwo nie dysponują środkami na zakup aparatu CPAP firma Tvel Med s.c. wystawi fakturę proforma, którą należy dostarczyć MOPS lub PCPR celem uregulowania należności. Należy mieć na uwadze fakt, aby wcześniej uzgodnić z MOPS lub PCPR zasady rozliczenia.

5. Po otrzymaniu płatności z MOPS lub PCPR aparat CPAP zostanie wysłany pod wskazany adres.


Po otrzymaniu dofinansowania mogą Państwo znacznie zredukować koszty związane z zakupem nowego aparatu CPAP. W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem refundacji zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy.

 


 

 

 

 

 

Tel. szybkiego kontaktu: 
+48 502 480 085

stat4u